Besiktningar

  • H&B Sörmland
  • ÖBO - Örebrobostäder
  • Ornö Skärgårdshotell
    Till Ornö når man endast via det egna rederiets färjor som utgår från Dalarö Brygga.
    Besiktningsobjekt utgörs i övrigt av objekt inom allmännyttan såsom skolor, kontor, bostäder, försörjningsbyggnader etc.
    Vi utför även statuskontroll av elanläggningar vid överlåtelse av bostäder.