Kvalitet och miljö

I det vardagliga arbetet ingår att bevaka godkända produkter enligt byggvarubedömningen (BVB) och SundaHus.
Vårt kvalitets- och miljöledningssystem ansluter till ISO 9001 respektive 14001.