Referenser

Projektledning

 • Elbilskluster i Rosta
  Större parkering med laddstolpar.

Projektering

 • Kv Schönborg, Södermalm, Stockholm
  Projektering för total ombyggnad av K-märkt hus beläget i Götgatsbacken. Huset, som uppfördes 1960, har  genom ägaren Einar Mattsson Byggnads AB genomgått en omsorgsfull ROT-renovering av dess 54 lägenheter; hyresrätter i 6 våningsplan, 2 st kontorsplan, 1 st restaurang- och butiksplan i markplan samt 4 st plan under mark som inrymmer garage, förråd och lägenhetsförråd samt teknikutrymmen för EL, ventilation och värme.
  Projekteringen för Schönborgs ombyggnad påbörjades 2015 och stod klart för återinflyttning under 2019.

Förskolor, Skolfastigheter i Stockholm AB

Med den stora inflyttning som storstadsregionen genomgår är behovet av förskoleplatser stadigt växande.
För en snabbare byggprocess har en konceptförskola tagits fram. Konceptet är en förskoletyp om 5, 6 eller 8 avdelningar där byggnaden är applicerbar på i princip vilken tomt som helst.
Förskolans storlek anpassas efter den bedömda mängden barn sett till aktuell stadsdel.
Vårt uppdrag sker mot Projektengagemang EL TELE SÄKERHET vid dess huvudkontor i Marievik, Stockholm.
Projektengagemang är ramavtalad konsult mot Skolfastigheter i Stockholm AB. Kontoret är beläget vid Årstaängsvägen med en fantastisk utsikt över Årstaviken.

Alceahuset, Österåkers kommunhus

Projektering för ombyggnad av Alcea-husets reception. Genom en övergripande åtgärd kommer kommunens invånare närmre sina folkvalda och dess representanter. Att flytta mötesplatser till entréplan tas besökaren emot redan innanför byggnadens huvudentré.
Projekteringen påbörjades 2017 och ombyggnaden kommer att stå klar för återinflyttning under början av 2019.
(Bild bleck arkitekter)

Besiktningar

 • H&B Sörmland
 • ÖBO - Örebrobostäder
 • Ornö Skärgårdshotell
  Till Ornö når man endast via det egna rederiets färjor som utgår från Dalarö Brygga.
  Besiktningsobjekt utgörs i övrigt av objekt inom allmännyttan såsom skolor, kontor, bostäder, försörjningsbyggnader etc.
  Vi utför även statuskontroll av elanläggningar vid överlåtelse av bostäder.